Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Pirš Jurij (25. 03. 1939)

Rojen 25. 3.1939 v Ljubljani. Diplomirani gradbeni inženir. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Celju. Leta 1962 je diplomiral na Gradbenem oddelku FAAG v Ljubljani. Vseskozi je bil zaposlen na Slovenskih železnicah. Do leta 1974 je delal pri načrtovanju in izvajanju investicij v železniško infrastrukturo. Od leta 1974 do 1988 je bil član Poslovodnega odbora Železniškega gospodarstva Ljubljana za gospodarsko načrtovalno področje. Od leta 1988 do 1993, ko se je upokojil, je bil predsednik Poslovodnega odbora Železniškega gospodarstva Ljubljana. Po letu 1991 se je preimenovalo v Slovenske železnice, izstopilo iz Skupnosti jugoslovanskih železnic in se neposredno vključilo v Mednarodno železniško združenje (UIC).

Od leta 1969 do 1972 je bil delegat v Gospodarskem zboru Skupščine RS, izvoljen za področje prometa in zvez, od leta 1990 do 1993 pa delegat Zbora združenega dela Skupščine RS za področje prometa in zvez. V času delovanja Samoupravne skupnosti za železniški in luški promet (1974-1988) je bil namestnik predsednika te skupnosti. Od leta 1994 je aktiven v Turistični zvezi Slovenije.

Na volitvah 12. aprila 1990 je bil izvoljen kot Neodvisni kandidat v Zbor združenega dela.

V Skupščini RS je bil predsednik Odbora za promet ZZD.

 

Predlagaj popravek Predlagaj popravek