Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Arzenšek dr. Jože (23. 08. 1942)

Rojen 23. 8. 1942 v Mariboru, zdravnik specialist. Gimnazijo končal v Celju, in leta 1971 zaključil študij medicine na Medicinski fakulteti Zagreb – Rijeka. Leta 1975 je opravil specializacijo iz dermatovenerologije na Dermatološki kliniki UKC v Ljubljani ter leta 1984 zaključil podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tri leta kasneje mu je bil podeljen naziv primarij, leta 2002 pa je pridobil naziv višjega predavatelja pri Univerzi v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede.

V letih 1975 do 1984 in 1986 – 2004 je bil predstojnik Dermatovenerološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, vmes pa pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo IS Slovenije. Opravljal je še funkcije direktorja TOZD-a Internističnih strok Splošne bolnišnice Celje (1986-1987), direktorja Splošne bolnišnice Celje (1988-1992), v obdobju 1990-1992 je bil delegat-poslanec Skupščine RS – Zbor združenega dela, od leta 1993 do 1996 pa svetovalec vlade pri Ministrstvu za zdravstvo Vlade RS. Nato je postal državni podsekretar pri Ministrstvu za zdravstvo Vlade RS – vodja sektorja za razvojen programe – investicije. Od 2002 do 2007 je bil sekretar pri Ministrstvu za zdravje Vlade RS, vodja Službe za javna naročila in leta 2008 v. d. generalnega direktorja Direktorata za ekonomiko v zdravstvu Ministrstva za zdravje. Od leta 2009 je sekretar v Kabinetu ministra za zdravje.

Vseskozi je aktiven na področju stroke, znanstveno raziskovalnega dela, zdravstvene vzgoje, organizacije zdravstva, investicij, kulture, športa, društvenega delovanja, …

Opravljal je tudi funkcije predsednika RKS za dermatovenerologijo, predsednika Dermatovenerološke sekcije SDZ, podpredsednika Slovenskega zdravniškega društva, predsednika sindikata delavcev v zdravstvu in socialnem zdravstvu, ..

Objavil je več kot 80 znanstveno raziskovalnih, strokovnih, poljudno znanstvenih in drugih del ter prispevkov.

Je dobitnik številnih priznanj: Slovenski dom KPD Bazovica –Rijeka- diplome in značke za delo na področju kulturne manjšine (1967-1971), srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije (1981), strokovna nagrada »Akademik Franjo Kogoj« za izvirno strokovno delo (1985), zlata značka Civilne zaščite (1986), zlati znak Rdečega križa Slovenije (1999), častni znak Slovenskega zdravniškega društva (2003), Častni znak svobode (2003), zahvala Državnega zbora RS za sodelovanje pri Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti RS (2006), zaslužni član Zdravniške zbornice Slovenije (2007).

Na volitvah 12. aprila 1990 je bil izvoljen kot neodvisen kandidat v Zbor združenega dela na predlog sindikatov in skupine sodelavcev.

Spomin na volilni dan, 12. 4. 1990:

»Presenečenje – izvoljen med 17 kandidati.«

V Skupščini RS je bil podpredsednik Odbora za zdravstvo v ZZD.

Dogodek, anekdota iz poslanskih klopi:

»Pri sprejemanju zakona o praznikih je zmanjkalo le nekaj glasov, da bi Jožefovo bil praznik. Nekateri poslanci so po končanem glasovanju takole zbadali: No, pa ti le ni uspelo, boš moral še naprej delati.«

Na naslednjih parlamentarnih volitvah 6. decembra 1992 ni kandidiral.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek