Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 04. 1990 / Volitve v Družbenopolitični zbor

Volitve v Družbenopolitični zbor so potekale 8. aprila 1990 po proporcionalnem volilnem sistemu. Na podlagi 1.128.425 veljavnih glasovnic je dobilo sedež v Družbenopolitičnem zboru 17 delegatov, ki so bili izvoljeni v volilnih enotah. Na republiški ravni je bilo potrebno razdeliti še 61 mandatov, dva delegata narodnosti (italijanske in madžarske) pa sta se volila še v drugem krogu, 22. aprila 1990.

Neposredno izvoljeni so bil France Bučar, Ciril Ribičič, Mile Šetinc, Tone Anderlič, Milan Balažic, Janez Kocijančič, Janez Janša, Peter Bekeš, Jožef Školč, Zoran Thaler, Emil Milan Pintar, Andrej Verlič, Franci Pivec, Jože Magdič, Ivan Pučnik, Franc Potočnik in Franc Pipan.

V republiško skupščino je prišlo devet strank: Zveza komunistov Slovenije – Stranka demokratične prenove (ZKS - SDP), ZSMS – Liberalna stranka, Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza (SKZ), Slovenska demokratična zveza (SDZ), Zeleni Slovenije (ZS), Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS), Slovenska obrtniška stranka (SOS), SZDL - Socialistična zveza Slovenije, ter predstavniki obeh manjšin in nekaj neodvisnih kandidatov.

Koalicija Demos je imela večino v Družbenopolitičnem zboru, 47 delegatskih sedežev, opozicija je zasedla 31 mest, dva sedeža sta pripadla delegatoma narodnosti Marii Pozsonec in Robertu Batteliju.

Predsednik DPZ je postal dr. Ludvik Toplak (SKZ), podpredsednik pa Tone Peršak (SDZ).

 

Literatura: Rosvita Pesek: Osamosvojitev Slovenije, Ljubljana, Nova revija, 2007

Predlagaj popravek Predlagaj popravek