Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 05. 1989 / Majniška deklaracija

Med zborovanjem na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je bilo formalno-pravno organizirano kot odprta seja RK ZSMS (oblasti Odboru za varstvo človekovih pravic niso izdale dovoljenja za protestni shod), je pesnik Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo. Napisali so jo dr. Dimitrij Rupel, dr. France Bučar, dr. Hubert Požarnik, Veno Taufer, dr. Ivo Urbančič in Janez Janša. Besedilo deklaracije je: »Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo:da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda; kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope; glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na: spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek